Primăria Municipiului Constanța
© P M C - pagina de web oficială
Registrul Dispozitii Primar
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Page 1 of 61 (1822 items)Prev1234567596061Next v
x
SearchClear
număr Descending
data 
titlu 
atașamente 
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
184627/06/2024DISPOZIȚIE PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN SEDINȚĂ ORDINARĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
1846 A1846 Apdf287 KB
182120/06/2024DISPOZITIE PENTRU MODIFICAREA DISPOZIȚIEI NR. 668/27.02.2019 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „ACCES ȘI MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
182020/06/2024DISPOZITIE PENTRU MODIFICAREA DISPOZIȚIEI NR. 773/2023 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „POLICLINICA MUNICIPALĂ, SPECIALIZAREA CARDIOLOGIE ȘI ONCOLOGIE, CONSTANȚA - SPITAL NOU”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181920/06/2024DISPOZITIE PENTRU MODIFICAREA DISPOZIȚIEI NR. 4340/2022 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEHNOLOGIC TOMIS - CORP LICEU”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181820/06/2024DISPOZITIE PENTRU MODIFICAREA DISPOZIȚIEI NR. 2157/16.05.2018 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181720/06/2024DISPOZITIE PENTRU MODIFICAREA DISPOZIȚIEI NR.31/2023 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.23 CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181620/06/2024DISPOZITIE PENTRU MODIFICAREA DISPOZIȚIEI NR.590/2023 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33, ANGHEL SALIGNY, CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181520/06/2024DISPOZITIE PRIVIND PRELUNGIREA DETAȘĂRII DOMNULUI CALOTĂ ADRIAN-RĂZVAN, DIRECTOR EXECUTIV, GRADUL II, DIRECȚIA PATRIMONIU - DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI PATRIMONIU ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, LA DIRECȚIA URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GIURGIU
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181420/06/2024DISPOZITIE PRIVIND TRANSFERUL LA CERERE AL DOAMNEI C. A., CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, GRADAȚIA 5, DIN CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE LA CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181320/06/2024DISPOZITIE PRIVIND EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV, GRADUL II, DIRECȚIA FINANCIARĂ, DE CĂTRE DOAMNA GHEORGHE GEORGETA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181220/06/2024DISPOZITIE PRIVIND ÎNCETAREA EXERCITĂRII CU CARACTER TEMPORAR A FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV, GRADUL II, DIRECȚIA FINANCIARĂ, DE CĂTRE DOAMNA GHEORGHE GEORGETA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181120/06/2024DISPOZITIE PRIVIND NOMINALIZAREA PERSOANELOR UTILIZATOARE ALE SISTEMULUI NAȚIONAL DE FACTURARE ELECTRONICĂ RO E - FACTURA DIN CADRUL DIRECȚIEI ORGANIZARE EVENIMENTE, COMPARTIMENTUL PUBLICITATE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
181020/06/2024DISPOZITIE PENTRUN MODIFICAREA DISPOZIȚIEI NR.3839/2022 PRIVIND CONSTITUIREA, ORGANIZAREA, ATRIBUȚIILE ȘI FUNCȚIONARE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180919/06/2024DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA DISPOZIȚIEI NR.132/2023 PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR,53, CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180819/06/2024DISPOZITIE PENTRU MODIFICAREA DISPOZIȚIEI NR.131/2023B PRIVIND NUMIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE APROIECTULUI „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT STELUȚELE MĂRII, CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180719/06/2024DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII ACORDULUI-CADRU AVÂND CA OBIECT: „SERVICIUL DE ASIGURARE A FUNCȚIONALITĂȚII SISTEMULUI DE BIKE-SHARING”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180619/06/2024DISPOZITIE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR.257/25.03.2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180518/06/2024DISPOZITIE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ DOAMNEI D. G., AFERENT LUNII IUNIE 2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180414/06/2024DISPOZITIE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL DOAMNEI S. R. DIN FUNCȚIA DE CASIER, GRADAȚIA 5, ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR-BUGET, DIRECȚIA FINANCIARĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180314/06/2024DISPOZITIE PRIVIND TRANSFERUL LA CERERE AL DOAMNEI D. M., CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, GRADAȚIA 5, DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT, RELAȚII CONSILIUL LOCAL, ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ȘI FOND FUNCIAR LA AGENȚIA PENTYRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180213/06/2024DISPOZITIE PRIVIND DELEGAREA TEMPORARĂ DE ATRIBUȚII ALE FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECȚIEI LOCALE EVIDENȚĂ PERSOANE CĂTRE TITULARUL FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE ȘEF SERVICIU EVIDENȚĂ PERSOANE CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180113/06/2024DISPOZITIE PRIVIND DELEGAREA UNOR ATRIBUȚII CĂTRE DOAMNA CRĂCIUN ANA-RODICA, DIRECTOR EXECUTIV, GRADUL II AL DIRECȚIEI LOCALE DE EVIDENȚĂ PERSOANE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
180013/06/2024DISPOZITIE PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIA CORESPUNZĂTOARE TRANȘEI DE VECHIME ÎN MUNCĂ A DOAMNEI B. I. A., INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PRINCIPAL, GRADAȚIA 3, ÎN CADRUL SERVICIULUI ORGANIZARE EVENIMENTE, DIRECȚIA ORGANIZARE EVENIMENTE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
179913/06/2024DISPOZITIE PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIA CORESPUNZĂTOARE TRANȘEI DE VECHIME ÎN MUNCĂ A DOMNULUI G. G., INSPECTOR, CLASA I, GRADUL SUPERIOR, GRADAȚIA 5, ÎN CADRUL SERVICIULUI DRUMURI, PARCĂRI ȘI TRANSPORT, DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
179813/06/2024DISPOZITIE PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIA CORESPUNZĂTOARE TRANȘEI DE VECHIME ÎN MUNCĂ A DOMNULUI S. S. F., POLIȚIST LOCAL, CLASA I, GRADUL SUPERIOR, GRADAȚIA 5, ÎN CADRUL SERVICIULUI ACTIVITATE COMERCIALĂ, DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
179713/06/2024DISPOZITIE PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIA CORESPUNZĂTOARE TRANȘEI DE VECHIME ÎN MUNCĂ A DOAMNEI S. S. A., POLIȚIST LOCAL, CLASA I, GRADUL ASISTENT, GRADAȚIA 4, ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE ZONE PUBLICE ȘI INTERVENȚII, DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ, DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
179613/06/2024DISPOZITIE PRIVIND AVANSAREA ÎN GRADAȚIA CORESPUNZĂTOARE TRANȘEI DE VECHIME ÎN MUNCĂ A DOAMNEI A. S. A., INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PRINCIPAL, GRADAȚIA 4, ÎN CADRUL SERVICIULUI CONTRACTE ȘI ADMINISTRAREA ECONOMICĂ A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, DIRECȚIA ACTIVITĂȚI ECONOMICE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
179513/06/2024DISPOZITIE PRIVIND SUSPENDAREA DE DREPT A RAPORTURILOR DE SERVICIU/MUNCĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PE DURATA CONCEDIULUI PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ ȘI A CONCEDIULUI DE MATERNITATE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
179413/06/2024DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
179312/06/2024DISPOZITIE PRIVIND DIMINUAREA COMPENSĂRII CREANȚELOR RECIPROCE CERTE, LICHIDE ȘI EXIGIBILE ALE POLARIS M. HOLDING ȘI MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
1793 A1793 Apdf43 KB
Page 1 of 61 (1822 items)Prev1234567596061Next v