Primăria Municipiului Constanța
© P M C - pagina de web oficială
Registrul Hotarari de Consiliu
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Pag. 1 din 13 (379 elem.)Prec1234567111213Următoarea v
x
CăutareȘterge
număr (Descrescător)
data 
titlu 
atașamente 
[Condiție]
xv
[Condiție]
[Condiție]
 
37919/09/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hcl 379hcl 379pdf10611 KB
37831/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU SUSPENDAREA APLICĂRII PREVEDERILOR HCL NR. 121/2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI „REACTUALIZARE PUZ PALAZU MARE III, MODIFICARE HCLM NR. 116/2003 ȘI HCLM NR. 126/2003, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 585 HA, APARȚINÂND PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE″, PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. TOMIS, LACUL SIUTGHIOL, INCINTA RAJA ȘI LIMITA UAT OVIDIU
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 378HCL 378pdf1088 KB
37731/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 265/2023 PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA ASUPRA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 377HCL 377pdf1356 KB
37631/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE (SF) PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PARCARE SUPRAETAJATĂ HIBRID CU SISTEM AUTOMATIZAT DE PARCARE PE ALEEA ARGEȘ, MUNICIPIUL CONSTANȚA″
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 376HCL 376pdf10909 KB
37531/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 302/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂȚI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 375HCL 375pdf150 KB
37431/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 82/2023 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 374HCL 374pdf218 KB
37331/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR NECESARE FUZIUNII PRIN ABSORȚIE A SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL DE CĂTRE SOCIETATEA CONFORT URBAN SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 373HCL 373pdf190 KB
37231/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 202/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA″, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 372HCL 372pdf2665 KB
37131/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 371HCL 371pdf15583 KB
37031/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 131/2023 PRIVIND NUMIREA UNOR MEMBRI PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CT BUS S.A.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 370HCL 370pdf997 KB
36931/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 323/2023 PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 369HCL 369pdf1083 KB
36831/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA A DOI MEMBRI PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 368HCL 368pdf992 KB
36731/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 139/2023 PENTRU ÎNSCRIEREA UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN CADRUL „PROGRAMULUI PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE″ CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 367HCL 367pdf749 KB
36631/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNINCO – ECONOMICE, FAZA STUDIU DE PREFEZABILITATE „REABILITAREA URBANĂ A TERENULUI SITUAT ÎN ZONA BD. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR. 183A, DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIN AMENAJAREA DE LOCURI DE PARCARE ȘI SPAȚII VERZI″
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hcl 366hcl 366pdf2975 KB
36531/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE ANSAMBLU TURISTIC P+5-8E/P+12-15E, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA MAMAIA NORD, BD. MAMAIA NR. 564, INVESTITOR GAMARO BLACK SEA SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 365HCL 365pdf4195 KB
36431/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE, RESPECTIV PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 133 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL TOMIS NR. 310C, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 226047, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, AFERENT CONSTRUCȚIEI C1 (BAR DE ZI), CU RESPECTAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE AL DOMNULUI ADRIAN-ANDREI POPA ȘI AL DOAMNEI MARIANA POPA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 364HCL 364pdf3077 KB
36331/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. A.E.C.336/26.07.2023, ÎNREGISTRAT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SUB NR. 144166/28.07.2023, CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR ȘI FUNCȚIUNILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, AFERENT ACTIVULUI „HOTEL BY TONY″ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 490,63 MP
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 363HCL 363pdf4354 KB
36231/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.351/31.07.2023 AL SC MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS SRL ȘI ÎNREGISTRAT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SUB NR.147299/02.08.2023 ÎN VEDEREA STABILIRII CUANTUMULUI CHIRIEI PENTRU ÎNCHIRIEREA DE CĂTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA A SPAȚIULUI AFERENT GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MICA SIRENĂ” ȘI PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 117569/02.09.2014 CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 362HCL 362pdf2326 KB
36131/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – ETAPA II″
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 361HCL 361pdf4736 KB
36031/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 360HCL 360pdf2812 KB
35931/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 359HCL 359pdf10313 KB
35831/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 358HCL 358pdf2527 KB
35731/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 357HCL 357pdf901 KB
35631/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. 1 MAI NR. 44, ETAJUL 2 DIN CLĂDIREA C5, CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ, ÎN SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DE 849 MP, CU DESTINAȚIA DE ACTIVITĂȚI INSTRUCTIV EDUCATIVE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 356HCL 356pdf1575 KB
35531/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. 1 MAI NR. 44, CLĂDIREA C12, ÎN SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DE 254 MP, CU DESTINAȚIA DE SALĂ DE SPORT
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 355HCL 355pdf1570 KB
35431/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 153, AMPLASAT ÎN CORPUL C3, ATELIERE, AL LICEUL TEHNOLOGIC „TOMIS″, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 15 MP, CU DESTINAȚIA DE CHIOȘC ALIMENTAR
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 354HCL 354pdf1610 KB
35331/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. NICOLAE IORGA NR. 16, AMPLASAT LA PARTERUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5 „NICOLAE IORGA″, ÎN CLĂDIRE C1, CORP A, ÎN SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DE 8,40 MP, CU DESTINAȚIA DE CHIOȘC ALIMENTAR
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 353HCL 353pdf1665 KB
35231/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI SALĂ DE CLASĂ S4, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA PELICANULUI NR. 8, AMPLASAT ÎN CORPUL C1 AL LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA″, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 49,90 MP, CU DESTINAȚIA DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 352HCL 352pdf1601 KB
35131/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI SALĂ DE CLASĂ S5 SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA PELICANULUI NR. 8, AMPLASAT ÎN CORPUL C1 AL LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA″, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 55,50 MP, CU DESTINAȚIA DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 351HCL 351pdf1604 KB
35031/08/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI SALĂ DE CLASĂ S8, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA PELICANULUI NR.8, AMPLASAT ÎN CORPUL C1 AL LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA″, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 100,00 MP, CU DESTINAȚIA DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 350HCL 350pdf1605 KB
Pag. 1 din 13 (379 elem.)Prec1234567111213Următoarea v