bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241 488100, email: primarie@primaria-constanta.ro
Registrul Hotarari de Consiliu
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Pag. 1 din 14 (415 elem.)Prec1234567121314Următoarea v
x
CăutareȘterge
numar (Descrescător)
data 
titlu 
atasamente 
[Condiție]
xv
[Condiție]
[Condiție]
 
41520/09/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”, ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotărâre + anexăhotărâre + anexăpdf1203
41414/09/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotărâre + anexehotărâre + anexepdf13692
41314/09/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 262/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „INCUBATOR DE AFACERI CONSTANȚA”
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotărâre + anexăhotărâre + anexăpdf1385
41214/09/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 137/2022 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA SOVEJA – BLOCURILE FT4, FT3A, FT3B” ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotărâre + anexăhotărâre + anexăpdf806
41114/09/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 349/2022 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „C.N.I”, A AMPLASAMENTULUI ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII «CONSTRUIRE STADION „GHEORGHE HAGI”, STR. PRIMĂVERII NR. 2-11, MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA»
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotărâre hotărâre pdf369
41014/09/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 348/2022 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTIȚIA «CONSTRUIRE STADION „GHEORGHE HAGI”, STR. PRIMĂVERII NR. 2-11, MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA»
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotărâre + anexehotărâre + anexepdf512
40914/09/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 362/2021 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS S.A. ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotărâre + anexăhotărâre + anexăpdf4023
40831/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA NR. 46590/2105/03.04.2013 APROBAT PRIN HCL NR. 63/2013
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf600
40731/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf1039
40631/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 77/2021 PENTRU APROBAREA „REGULAMENTULUI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE GOSPODĂRIRE, PROTECȚIA MEDIULUI, ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNFRUMUSEȚAREA MUNICIPIULUI CONSTANȚA”
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf829
40531/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 71/2022 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotarare și anexehotarare și anexepdf1137
40431/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 193/2015 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf1230
40331/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA UNOR MEMBRI PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CONFORT URBAN SRL
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf1833
40231/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf811
40131/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE AȘTEPTĂRI A MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CT BUS SA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf1431
40031/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE AȘTEPTĂRI A MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CONFORT URBAN SRL
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf1487
39931/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 4/2021 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL ÎN VEDEREA PRELUĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf624
39831/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL “ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M”
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf748
39731/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “EXECUȚIE BRANȘAMENT ELECTRIC PENTRU OBIECTIVUL SCENA DE EVENIMENTE CULTURALE – PARCARE POARTA 1, INCLUSIV AMPLASARE PUNCT DE CONEXIUNE ȘI PUNCT DE TRANSFORMARE”
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf4840
39631/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 284/2021 PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ÎN VEDEREA EFECTUĂRII DEMERSURILOR NECESARE REFERITOARE LA TRECEREA UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII PRIN DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf1231
39531/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA A UNUI IMOBIL-TEREN, DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf814
39431/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf37834
39331/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI NICOLAE CAZACU, REVOLUȚIONAR, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004 A RECUNOȘTINȚEI PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DE LA BRAȘOV DIN NOIEMBRIE 1987 ȘI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DIN VALEA JIULUI – LUPENI – AUGUST 1977, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf3196
39231/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI EDVIN BEGALI, REVOLUȚIONAR, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004 A RECUNOȘTINȚEI PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DE LA BRAȘOV DIN NOIEMBRIE 1987 ȘI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DIN VALEA JIULUI – LUPENI – AUGUST 1977, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf2463
39131/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI PANTAN VIOREL, REVOLUȚIONAR, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004 A RECUNOȘTINȚEI PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DE LA BRAȘOV DIN NOIEMBRIE 1987 ȘI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DIN VALEA JIULUI – LUPENI – AUGUST 1977, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf2206
39031/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI NICOLAU STELIAN, REVOLUȚIONAR, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004 A RECUNOȘTINȚEI PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DE LA BRAȘOV DIN NOIEMBRIE 1987 ȘI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DIN VALEA JIULUI – LUPENI – AUGUST 1977, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf2064
38931/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII CĂTRE TERMOFICARE CONSTANȚA SRL A COMPENSĂRII PIERDERILOR INDUSE DE PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU POPULAȚIE NEACOPERITE ÎN TARIF, AFERENTE PERIOADEI 01.09.2021-31.12.2021
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf10953
38831/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA “BILANȚULUI TERMOENERGETIC PE ANUL 2021 AL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA”;
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf3934
38731/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 147448/2022 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, BD. MAMAIA NR. 522, AFERENT ACTIVULUI “RESTAURANT MAREA NEAGRĂ“, CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 2961/2003 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL AUTENTIFICAT SUB NR. 2071/2018
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf2403
38631/08/2022HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE PREFEZABILITATE “LUCRĂRI DE REGENERARE URBANĂ ȘI AMENAJARE SPAȚII VERZI ÎN ZONA STRAZII BELVEDERE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA;“
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
hotararehotararepdf1424
Pag. 1 din 14 (415 elem.)Prec1234567121314Următoarea v