bd. Tomis nr. 51 900723
telefon: 0241 488100
Registrul Hotarari de Consiliu
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Pag. 1 din 4 (96 elem.)Prec1234Următoarea v
x
CăutareȘterge
număr (Descrescător)
data 
titlu 
atașamente 
[Condiție]
xv
[Condiție]
[Condiție]
 
9610/03/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN CADRUL CONSORȚIULUI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL REGIONAL „TEHNO-DOBROGEA” PENTRU PROIECTUL «DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA CAMPUSULUI PROFESIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PREUNIVERSITAR ȘI UNIVERSITAR „OVIDIUS ENGINEERING HUB”»
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotararehotararepdf819 KB
9507/03/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 456/2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIULUI CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre și anexehotărâre și anexepdf7808 KB
9407/03/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA DE TURTĂ DULCE”, CONSTANȚA»
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre și anexehotărâre și anexepdf9612 KB
9307/03/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „STELUȚELE MĂRII”, CONSTANȚA»
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre și anexehotărâre și anexepdf9816 KB
9207/03/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR”, CONSTANȚA»
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre și anexehotărâre și anexepdf9475 KB
9128/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE EXPROPRIERE IMOBILELOR-TERENURI, PROPRIETATE PRIVATĂ, SITUATE PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI DE INTERES LOCAL ”BULEVARDUL MADRID” DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotarare și anexehotarare și anexepdf3123 KB
9028/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR.653/2022 PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ DE CĂTRE SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. ȘI A SUBVENȚIEI UNITARE ACORDATĂ POPULAȚIEI PENTRU PERIOADA 01.01.2023-31.03.2023, ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 90HCL 90pdf96 KB
8928/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA NR.116750/10.06.2021 APROBAT PRIN HCL NR.49/2021
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 89HCL 89pdf79 KB
8828/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA AUDITORULUI STATUTAR AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE 2022, 2023, 2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 88HCL 88pdf840 KB
8728/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PREȚULUI LOCAL AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ DE CĂTRE SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 87HCL 87pdf8044 KB
8628/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM CERTIFICAT DE MANAGEMENT FLOTĂ AUTO (MONITORIZARE GPS) CARE VA FI FOLOSIT DE CĂTRE INSTITUȚIILE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 86HCL 86pdf58 KB
8528/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA UNOR MEMBRI PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CONFORT URBAN S.R.L.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 85HCL 85pdf751 KB
8428/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APĂ-CANAL CONSTANȚA” ȘI ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA OPERATORUL REGIONAL RAJA S.A. CONSTANȚA ȘI A CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 84HCL 84pdf125777 KB
8328/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII STATUTULUI ȘI ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APĂ-CANAL CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 83HCL 83pdf1354 KB
8228/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 82HCL 82pdf9624 KB
8128/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE AL TARIFELOR, CORESPUNZĂTOR DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE APROBATE STUDIU DE FEZABILITATE ”REABILITAREA REȚELELOR DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA-ETAPA V”, PENTRU PERIOADA 2023-2041”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 81HCL 81pdf368 KB
8028/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONFIRMAREA ADEZIUNII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA CONVENȚIA PRIMARILOR - EUROPA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 80HCL 80pdf409 KB
7928/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CARTIERELOR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 79HCL 79pdf26332 KB
7828/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotarare și anexehotarare și anexepdf47447 KB
7728/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA A IMOBILULUI (TEREN ȘI CONSTRUCȚIE) SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION VODĂ NR. 58, ȘCOALA GENERALĂ NR. 43
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotarare și anexehotarare și anexepdf7326 KB
7628/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA VETERANILOR-ZONA CONSTANȚA SUD, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotarare și anexehotarare și anexepdf528 KB
7528/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L. CONSTANȚA ASUPRA IMOBILELOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotarare și anexehotarare și anexepdf2051 KB
7428/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SISTĂRII STĂRII DE INDIVIZIUNE CU SULTĂ ASUPRA IMOBILULUI TEREN IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 251495, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 251495, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 69 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA LOCOMOTIVEI NR. 18 BIS, ÎN FAVOAREA NUMITEI BECU TANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 74HCL 74pdf2084 KB
7328/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SISTĂRII STĂRII DE INDIVIZIUNE CU SULTĂ ASUPRA IMOBILULUI TEREN IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 211492, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 211492, ÎN SUPAFAȚĂ DE 93 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA SENTINELEI NR. 15, ÎN FAVOAREA NUMITEI POPESCU ROXANA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 73HCL 73pdf2093 KB
7228/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 72HCL 72pdf193 KB
7128/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 147 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. POPA FARCAȘ NR. 22B
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 71HCL 71pdf719 KB
7028/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 854 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 230677, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, AFERENT CONSTRUCȚIEI C1-BUFET FELIX-PARTER, CU RESPECTAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE AL SOCIETĂȚII MARINA & SANTIS S.R.L.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 70HCL 70pdf128 KB
6928/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 79 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR.35A, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 69HCL 69pdf1183 KB
6828/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. GHEORGHE LAZĂR NR. 2, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 252675, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 68HCL 68pdf1892 KB
6728/02/2023HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION ADAM NR.34, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 253961, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
HCL 67HCL 67pdf2104 KB
Pag. 1 din 4 (96 elem.)Prec1234Următoarea v