Primăria Municipiului Constanța
© P M C - pagina de web oficială
Registrul Hotarari de Consiliu
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Page 1 of 6 (152 items)Prev123456Next v
x
SearchClear
număr Descending
data 
titlu 
atașamente 
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
15228/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 383/2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf486 KB
15128/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 603/2023 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre + anexehotărâre + anexepdf844 KB
15028/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE VÂNZARE A ENERGIEI TERMICE PRODUSE ÎN CENTRALA CET PALAS, CELE 3 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL ȘI 45 CENTRALE TERMICE DE BLOC APARȚINÂND UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL CONSTANȚA DATE ÎN ADMINISTRARE SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf1128 KB
14928/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 541/2022 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE LA FAZA SF ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „POLICLINICA MUNICIPALĂ, SPECIALIZAREA CARDIOLOGIE ȘI ONCOLOGIE, CONSTANȚA – SPITAL NOU”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf1439 KB
14828/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 943 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA CAMPUS UNIVERSITAR- LOT 2, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf444 KB
14728/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 942 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA CAMPUS UNIVERSITAR- LOT 1, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf415 KB
14628/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf192 KB
14528/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA A DOI MEMBRI PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf398 KB
14428/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII PENTRU RENEGOCIEREA CHIRIEI SPAȚIULUI FOLOSIT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA CU DESTINAȚIA DE SEDIU ADMINISTRATIV DIN B-DUL ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR. 116C (CITY PARK MALL)
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf833 KB
14328/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. AEC 558/23.11.2023 ÎNREGISTRAT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SUB NR. 230030/ 27.11.2023, CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR ȘI FUNCȚIUNILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, SAT VACANȚĂ – LUNA PARC, LOT 20, ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 260 MP (128 MP + 132 MP)
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf3500 KB
14228/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2905 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR.JUSTIȚIEI NR.1-DEPOZIT NORD 2B, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 205320, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU RESPECTAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE AL SOCIETĂȚII TEHNO CONSTRUCT SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf1946 KB
14128/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 87 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. FLĂMÂNDA NR. 19D, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 259259, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf9673 KB
14028/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 138 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. RADU LOGOFĂTU NR. 11B, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 258876, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf648 KB
13928/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 692 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA UNIVERSITĂȚII NR. 48C (BAZA NAUTICĂ CERONAV), IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 259433, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf1762 KB
13828/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 48 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PANDURULUI NR. 53B, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 259705, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf624 KB
13728/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 234609, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, AFERENT ACTIVULUI C1-GRUP SANITAR ALBATROS, CU RESPECTAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE AL SOCIETĂȚII LAURETTE DUE SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf812 KB
13628/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 338/2021 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf276 KB
13528/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE PRIVIND RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARĂ DE PROPRIETATE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+1E – LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, STR. MAIOR GHEORGHE MUREA NR. 12-14, INVESTITOR DĂSCĂLESCU ELENA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf1639 KB
13428/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI DEPENDINȚE, STR. IOSIF IVANOVICI NR. 1A, INVESTITOR BUDEANU MIHAI
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf7536 KB
13328/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ ȘI CLIMĂ (PAEDC) AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf16068 KB
13228/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTULUI DE INTERVENȚIE PENTRU REABILITAREA CLĂDIRILOR DIN ZONELE PROTEJATE CONSTRUITE ALE MUNICIPIULUI CONSTANȚA” ȘI A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CORESPUNZĂTOARE: STUDIU ISTORIC, STUDIU STILISTIC, STUDIU FOTOGRAFIC
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf561631 KB
13128/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFÍCIE CU TITLU ONEROSA SUPRA IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 467 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL TOMIS NR. 96, CLUB SNC ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA S.A.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf899 KB
13028/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA ASUPRA IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.415 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA BARBU ȘT. DELAVRANCEA LOT 1, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 259716, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf520 KB
12928/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI SALĂ DE CLASĂ ÎN SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DE 54 MP, AMPLASAT ÎN CORPUL C1 AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 38 „DIMITRIE CANTEMIR”, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA CPT. DOBRILĂ EUGENIU NR. 12, CU DESTINAȚIA – ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf2091 KB
12828/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA CAMELIEI NR. 2, AMPLASAT ÎN CURTEA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 6 „NICOLAE TITULESCU”, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 946 MP, CU DESTINAȚIA – ACTIVITĂȚI INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN DOMENIUL SPORTIV
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf1657 KB
12728/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A IMOBILULUI-ANEXĂ PARTER-SPAȚIU COMERCIAL, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA MELODIEI NR. 3, ÎN INCINTA GRUPULUI ȘCOLAR ECONOMIC CU CLASELE I-XII „VIRGIL MADGEARU”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf740 KB
12628/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre + anexehotărâre + anexepdf605 KB
12528/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, LA INTERSECȚIA DINTRE STR. CUMPENEI ȘI BD. I. C. BRĂTIANU ȘI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CUMPENEI NR. 61C ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf735 KB
12428/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE DURATA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI PAROHIEI „SFINȚII PATRU MARTIRI DE LA NICULIȚEL”- FALEZĂ NORD A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 343,00 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. UNIRII, ÎNTRE BLOCURILE U1 ȘI U2
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf598 KB
12328/03/2024HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 416/2023 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, CONSTANȚA″
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
hotărâre hotărâre pdf279 KB
Page 1 of 6 (152 items)Prev123456Next v