bd. Tomis nr. 51 900723
telefon: 0241 488100
Registrul Proiecte Hotarari de Consiliu
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Pag. 1 din 5 (133 elem.)Prec12345Următoarea v
x
CăutareȘterge
număr (Descrescător)
data 
titlu 
atașamente 
[Condiție]
xv
[Condiție]
[Condiție]
 
14224/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L. ASUPRA UNOR IMOBILE ȘI DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASUPRA UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf796 KB
14124/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA GESTIUNII DIRECTE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA - ACTIVITATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE CĂTRE SOCIETATEA TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf11423 KB
14024/03/2023PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR.203/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.38, DIMITRIE CANTEMIR,CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf2979 KB
13924/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 139proiect de hotarare 139pdf20865 KB
13824/03/2023PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare nr. 138proiect de hotarare nr. 138pdf81104 KB
13724/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚITII ”REABILITAREA REȚELELOR DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA”- ETAPA III
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare nr. 137proiect de hotarare nr. 137pdf150695 KB
13624/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare nr. 136proiect de hotarare nr. 136pdf12403 KB
13524/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare nr. 135proiect de hotarare nr. 135pdf7409 KB
13424/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4-5-7E – LOCUIRE COLECTIVĂ, PALAZU MARE, STR. CORNELIU COPOSU NR. 30, INVESTITOR GFT INTERTRADE LOGISTIC SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare nr. 134proiect de hotarare nr. 134pdf19250 KB
13323/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII STUDIULUI PENTRU STABILIREA MODALITĂȚII OPTIME DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 133proiect de hotarare 133pdf16850 KB
13223/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI PENTRU EFECTUAREA TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT NECESAR PROCESULUI DECIZIONAL PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UAT MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 132proiect de hotarare 132pdf65389 KB
13123/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 131proiect de hotarare 131pdf4679 KB
13023/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE (SF) PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ REABILITARE URBANĂ A TERENURILOR SITUATE ÎN ZONA ALEEA LUPENI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PRIN AMENAJAREA DE LOCURI DE PARCARE ȘI SPAȚII VERZI
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 130proiect de hotarare 130pdf23979 KB
12923/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE (SF) PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REGENERAREA SPAȚIILOR VERZI ÎN ZONA SPITALULUI JUDEȚEAN – BD. TOMIS INTERSECȚIE CU STRADA NICOLAE IORGA ȘI BD. TOMIS - ÎN FAȚA BLOCURILOR A1, A2 ȘI A3 DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA”;
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 129proiect de hotarare 129pdf22606 KB
12823/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MUGUREL” ASUPRA IMOBILULUI CREȘA NR. 1, STR. ADAMCLISI NR. 1, SP+P+2E, PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 128proiect de hotarare 128pdf4604 KB
12723/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA DE TURTĂ DULCE” ASUPRA IMOBILULUI CREȘA NR. 5, AL. MIMOZELOR NR. 4, TOMIS III, SP+P+2E, PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 127proiect de hotarare 127pdf5111 KB
12623/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 126proiect de hotarare 126pdf8074 KB
12522/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COLEGIULUI COMERCIAL CAROL I
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare nr. 125proiect de hotarare nr. 125pdf91084 KB
12422/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CREȘTEREA SIGURANȚEI ÎN MUNICIPIU CONSTANȚA – SAFE CITY 20, PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM OPERAȚIONAL INTEGRAT DE MONITORIZARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 124proiect de hotarare 124pdf110406 KB
12322/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 57, CONSTANȚA»;
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare nr.123proiect de hotarare nr.123pdf79760 KB
12222/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”AZUR”, CONSTANȚA»
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 122proiect de hotarare 122pdf80966 KB
12122/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CONFORT URBAN S.R.L
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 121proiect de hotarare 121pdf3982 KB
12022/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 854 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 230677, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, AFERENT CONSTRUCȚIEI C1-BUFET FELIX-PARTER, CU RESPECTAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE AL SOCIETĂȚII MARINA & SANTIS S.R.L
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 120proiect de hotarare 120pdf12855 KB
11922/03/2023PROIECT DE HOTARARE 2023 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 578 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. AVRAM IANCU NR. 3, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 211948, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, AFERENT CONSTRUCȚIEI C1-DEPOZIT-PARTER, CU RESPECTAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE AL SOCIETĂȚII DORIS TRADING S.R.L
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 119proiect de hotarare 119pdf13290 KB
11822/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 421 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 2, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 118proiect de hotarare 118pdf11908 KB
11722/03/2023PROIECT DE HOTARARE PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL EXTRAVILAN DELIMITAT DE DC89, PARCELA IE 250425 ȘI PARCELA IE 219935, INIȚIATOR DĂNILĂ CRISTIAN
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 117proiect de hotarare 117pdf64137 KB
11621/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE, CĂTRE SOCIETATEA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 25,00 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 257515, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL FERDINAND NR. 100, LOT 2 PENTRU AMPLASAREA UNUI PUNCT DE CONEXIUNI (PC), ÎN VEDEREA REALIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 116proiect de hotarare 116pdf11286 KB
11521/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA ASUPRA IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 25,00 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 257515, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL FERDINAND NR. 100, LOT 2
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 115proiect de hotarare 115pdf4202 KB
11420/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND NUMIREA AUDITORULUI STATUTAR AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE ANUALE 2022, 2023, 2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL NR. 114PHCL NR. 114pdf3174 KB
11320/03/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarare 113proiect de hotarare 113pdf9107 KB
Pag. 1 din 5 (133 elem.)Prec12345Următoarea v