Primăria Municipiului Constanța
© P M C - pagina de web oficială
Registrul Proiecte Hotarari de Consiliu
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Page 1 of 3 (85 items)Prev123Next v
x
SearchClear
număr Descending
data 
titlu 
atașamente 
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
8522/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 4/2021 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL ÎN VEDEREA PRELUĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
8422/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
8322/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 345/2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, NORMELE FINANCIARE, ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCȚII ȘI GRILA DE SALARIZARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
8222/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
8122/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE, CĂTRE SOCIETATEA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 24 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 259286, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA CÂMPUL CU FLORI NR. 11, LOT 2, PENTRU CONSTRUIRE POST DE TRANSFOMARE ȘI RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A OBIECTIVULUI - ADĂPOST PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
8022/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SISTĂRII STĂRII DE INDIVIZIUNE CU SULTĂ ASUPRA IMOBILULUI TEREN IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 247462, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 247462, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 274,00 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. DÂMBOVIȚA NR. 17B ÎN FAVOAREA NUMITEI TANCA MARIA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7922/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL TOMIS NR. 54 – STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 10, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7822/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. JUPITER, STR. CONSTANTIN BRĂTESCU, STR. I.G. DUCA, BD. MAMAIA ȘI STR. SARMISEGETUZA, INIȚIATOR SOCIETATEA MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7722/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – ETAPA I – STRADA ROZELOR, CARTIER PALAZU MARE”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7620/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA „ACTUALIZĂRII HĂRȚII STRATEGICE DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7520/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII AFERENTE SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PENTRU ANUL 2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7420/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI PENTRU ANALIZA ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT DESTINATE ÎNCHIRIERII
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7320/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI A IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU ÎNTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZĂ PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CONSTÂND ÎN REDUCEREA CU 60% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI A IMPOZITULUI PE TERENURILE AFERENTE ACESTORA, UTILIZATE PENTRU PRESTAREA DE SERVICII TURISTICE PENTRU O PERIOADĂ DE CEL PUȚIN 6 LUNI ÎNTR-UN AN CALENDARISTIC
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7220/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 45 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. 1MAI NR. 54A, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 258247, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7120/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 150 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA UNIVERSITĂȚII NR. 44A, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 245703, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
7020/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 55 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 11, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 254027, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
6920/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. A.E.C. 76/ 12.02.2024, ÎNREGISTRAT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SUB NR. 32279/14.02.2024, CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR ȘI FUNCȚIUNILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, MAL LAC SIUTGHIOL, ZONA HOTEL GOCIMAN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.767 MP DIN TOTALUL DE 4.722 MP
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
6820/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. A.E.C. 73/ 12.02.2024, ÎNREGISTRAT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SUB NR. 31288/ 13.02.2024, CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR ȘI FUNCȚIUNILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA RESTAURANT DACIA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 684 MP
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
6720/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 401/2019 PRIVIND ADOPTAREA CRITERIILOR PENTRU ACCESUL LA LOCUINȚELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR, PRECUM ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
6620/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 65/2011 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE – „CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ – ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
6520/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU BENEFICIARII DIN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA PENTRU ANUL 2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
6420/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 31/2024 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI MAXIM DE AUTOVEHICULE NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR PROPRII ȘI ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
6320/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 383/2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
6220/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 88/2021 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA PENTRU VÂNZAREA SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN BAZA LEGII NR. 550/2002
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
No data to display
6113/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CONSTANȚA ASUPRA UNOR IMOBILE TERENURI, PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 61PHCL 61pdf10551 KB
6013/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 60PHCL 60pdf8995 KB
5913/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 421/2020 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII PENTRU NEGOCIEREA/RENEGOCIEREA CHIRIILOR SPAȚIILOR LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 59PHCL 59pdf1685 KB
5809/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ – FAZA STUDIU DE FEZABILITATE (SF), A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ȘI PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA PROGRAMUL FINANȚAT DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC – CARTIER VETERANI, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
phcl 58phcl 58pdf255044 KB
5709/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ÎN ETAPA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA MALURILOR LACULUI TĂBĂCĂRIEI”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
phcl 57phcl 57pdf5466 KB
5609/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE – FAZA STUDIU DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „DESFIINȚARE ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE CIMITIR CENTRAL”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
phcl 56phcl 56pdf40948 KB
Page 1 of 3 (85 items)Prev123Next v