Primăria Municipiului Constanța
© P M C - pagina de web oficială
Registrul Proiecte Hotarari de Consiliu
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Pag. 1 din 15 (429 elem.)Prec1234567131415Următoarea v
x
CăutareȘterge
număr (Descrescător)
data 
titlu 
atașamente 
[Condiție]
xv
[Condiție]
[Condiție]
 
43227/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII NR. 112837/2023
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 432PHCL 432pdf6646 KB
43127/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CALITATE DE PARTENER PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRI PUBLICE DIN REGIUNEA SUD-EST (SEEE-PB)” FINANȚAT PRIN INSTRUMENTUL FINANCIAR ELENA (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE – ASISTENȚĂ LOCALĂ EUROPEANĂ PENTRU ENERGIE) ȘI ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT PENTRU REALIZAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 431PHCL 431pdf9259 KB
43027/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 430PHCL 430pdf21594 KB
42926/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 429PHCL 429pdf83111 KB
42826/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 36, „COMANDOR DIMITRIE ȘTIUBEI”, CONSTANȚA»
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 428PHCL 428pdf76053 KB
42726/09/2023PROIECT DE HOTARAREPRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 „MIHAIL KOICIU”, CONSTANȚA»
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 427PHCL 427pdf46328 KB
42626/09/2023PROIECT DE HOTARARE 2023 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 „I.C. BRĂTIANU”, CONSTANȚA»
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 426PHCL 426pdf95956 KB
42526/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII «CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU", CONSTANȚA»
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 425PHCL 425pdf138019 KB
42422/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII GRUPULUI DE LUCRU LOCAL PENTRU PROBLEMELE ROMILOR ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU INCLUZIUNEA COMUNITĂȚILOR DE ROMI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 2023-2027
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
Proiect de hotarare Nr. 424Proiect de hotarare Nr. 424pdf2934 KB
42322/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 423PHCL 423pdf15961 KB
42222/09/2023PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 53/2023 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII IMOBILULUI PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SIRETULUI NR. 17, SPAȚIU COMERCIAL ȘI DEPOZIT, COMPUS DIN DOUĂ CORPURI, RESPECTIV C1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 273,80 MP ȘI C2 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 65,19 MP, PRECUM ȘI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ INDIVIZĂ DE 198,90 MP
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 422PHCL 422pdf2628 KB
42122/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 421PHCL 421pdf6206 KB
42021/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 420PHCL 420pdf56370 KB
41921/09/2023PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 419PHCL 419pdf16587 KB
41821/09/2023PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 345/2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, NORMELE FINANCIARE, ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCȚII ȘI GRILA DE SALARIZARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 418PHCL 418pdf19549 KB
41721/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 417PHCL 417pdf3729 KB
41621/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CUZA VODĂ NR. 80, AMPLASAT LA ETAJUL 2 AL CORPULUI DE CLĂDIRE C1 AL LICEULUI TEHNOLOGIC „IOAN N. ROMAN”, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 10,00 MP, CU DESTINAȚIA DE CHIOȘC ALIMENTAR
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 416PHCL 416pdf20030 KB
41520/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UNEI NOI UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APĂ-CANAL CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 415PHCL 415pdf6235 KB
41420/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E – TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, STR. TRAIAN NR. 12, INVESTITOR PILICI IRINA-MARIA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 414PHCL 414pdf41312 KB
41320/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL CONSTANȚA ASUPRA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 413PHCL 413pdf9747 KB
41220/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CPT. DOBRILĂ EUGENIU NR.6, AMPLASAT LA ETAJUL 1 ÎN CORPUL C1, AL LICEULUI TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 8,64 MP, CU DESTINAȚIA DE CHIOȘC ALIMENTAR
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 412PHCL 412pdf21198 KB
41120/09/2023PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 257/2022 PRIVIND APROBAREA COTEI MAXIME DE CONSUM LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE ȘI UTILAJELE CE DESERVESC STRUCTURI ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 411PHCL 411pdf2544 KB
41020/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI MAXIM DE AUTOVEHICULE NECESARE PENTRU ACTIVITĂȚILE PROPRII ȘI ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DESFĂȘURATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 410PHCL 410pdf2573 KB
40920/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 646 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ȘOS. MANGALIEI NR. 80A, POLIGON II, LOT 3 ÎN FAVOAREA NUMITULUI DRAGOMIR SPIRIDON
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 409PHCL 409pdf1607 KB
40820/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI SALĂ SPORT SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CIȘMELEI NR. 13, AMPLASAT ÎN CORPUL C2 AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 29 „MIHAI VITEAZUL”, ÎN SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DE 575 MP, CU DESTINAȚIA – ACTIVITĂȚI SPORTIVE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 408PHCL 408pdf1423 KB
40720/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI LABORATOR DE INFORMATICĂ LI 1 SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ALEEA PELICANULUI NR. 8, AMPLASAT ÎN CORPUL C1 AL LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 50,60 MP, CU DESTINAȚIA - DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 407PHCL 407pdf1370 KB
40620/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 260 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. EUGEN TĂUTU FN, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 257260, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 406PHCL 406pdf1041 KB
40520/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIȚIA DE FRUCTE ȘI LEGUME PROASPETE, DE LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE ȘI DE PRODUSE DE PANIFICAȚIE ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 405PHCL 405pdf254 KB
40420/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REPARTIZĂRII ȘI EXTINDERII UNOR SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ, DIN FONDUL LOCATIV, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 404PHCL 404pdf1028 KB
40220/09/2023PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2023
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
PHCL 402PHCL 402pdf1433 KB
Pag. 1 din 15 (429 elem.)Prec1234567131415Următoarea v