bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241 488100, email: primarie@primaria-constanta.ro
Registrul Proiecte Hotarari de Consiliu
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Pag. 1 din 17 (486 elem.)Prec1234567151617Următoarea v
x
CăutareȘterge
numar (Descrescător)
data 
titlu 
atasamente 
[Condiție]
xv
[Condiție]
[Condiție]
 
53628/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf11946
53528/09/2022PROIECT DE HOTARARE RIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE MODIFICARE ȘI REAFIRMARE A CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT DIN DATA DE 02 FEBRUARIE 2011, ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 DIN DATA DE 30 APRILIE 2015 ȘI ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT ȘI REAFIRMAT ÎN DATA DE 06 NOIEMBRIE 2018, ÎNCHEIAT ÎNTRE JUDEȚUL CONSTANȚA, MUNICIPIUL CONSTANȚA, S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA ȘI BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE;
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1666
53428/09/2022PROIECT DE HOTARARE-PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REVIZUIȚI AFERENȚI INVESTIȚIILOR PROPUSE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN CADRUL “PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA ÎN PERIOADA 2014-2020“ ȘI INCLUDEREA ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A COTEI DE COFINANȚARE.
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf708
53323/09/2022PROIECT DE HOTARARE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI, MĂSURI ȘI REGULI SPECIFICE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf2145
53223/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf14681
53123/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf12318
53023/09/2022PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 490/2021 PRIVIND ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf460
52923/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 AL CT BUS S.A.
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1470
52822/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL ”ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M”
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1687
52722/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf11971
52622/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SIRETULUI NR. 17
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf470
52522/09/2022PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 94/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA‟
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1563
52422/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 11204/13.09.2022 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI AFERENT ACTIVULUI TERASA NR. 4, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO SUD, ZONA A3, CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 4043/19.11.2003
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf633
52322/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 11205/13.09.2022 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI AFERENT ACTIVULUI TERASA NR. 3, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO SUD, ZONA A3, CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 8308/04.12.2003
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf645
52222/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULARIZĂRII SUPRAFEȚELOR DE TEREN CE FAC OBIECTUL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE DE MUNICIPIUL CONSTANȚA, CA URMARE A DIFERENȚELOR INTERVENITE ÎNTRE SUPRAFEȚELE ÎNSCRISE ÎN CONTRACTELE DE CONCESIUNE ȘI SUPRAFEȚELE ÎNSCRISE ÎN DOCUMENTAȚIILE CADASTRALE
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf847
planuri anexa 9 planuri anexa 9 pdf9343
52122/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. ARISTIDE KARAZALI NR. 8, INVESTITOR TEODORESCU DRAGOȘ GEORGE
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf4717
52021/09/2022PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 364/2021 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO – ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU „LUCRĂRI DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER VETERANI – ETAPA I: STRADA MAREȘAL AL. AVERESCU, STRADA LT. COL. ION JALEA, STRADA VETERANILOR, STRADA COMANDOR CONSTANTIN “BIBI” COSTĂCHESCU, STRADA GENERAL LT. MOCIULSCHI”
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf2256
51921/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CONFORT URBAN SRL
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf478
51821/09/2022PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE, CĂTRE E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 86,00 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ NR. 27, ZONA UNITATEA MILITARĂ, LOT 3, PENTRU AMPLASAREA UNUI POST DE TRANSFORMARE ÎN ANVELOPĂ DE BETON (PTAB1 PROIECTAT) ȘI A UNUI POST DE TRANSFORMARE ÎN ANVELOPĂ DE BETON (PTAB2 PROIECTAT), ÎN VEDEREA REALIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf480
51720/09/2022PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 145/2021 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU ”SISTEM INTEGRAT ADAPTIV DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI PRIORITIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf572503
51620/09/2022PROIECT DE HOTARARE-PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2022
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1812
51520/09/2022PROIECT DE HOTARARE- PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIEI PENTRU LOCUINȚA SOCIALĂ ÎN BAZA O.U.G. 74/2007, SITUATĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. ZMEUREI NR. 3, BL. 2, AP. 14;
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf332
51420/09/2022PROIECT DE HOTARARE-PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE AMPLASARE A ECHIPAMENTELOR TEHNICE CARE INTRĂ ÎN COMPONENȚA SISTEMELOR DE TRANSPORT ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, AFERENTE INVESTIȚIILOR PUBLICE ȘI PRIVATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE;
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf196
51320/09/2022PROIECT DE HOTARARE- PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf10852
51220/09/2022PROIECT DE HOTARARE- PRIVIND ATRIBUIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI ROȘU VANGHELE, REVOLUȚIONAR, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004 A RECUNOȘTINȚEI PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DE LA BRAȘOV DIN NOIEMBRIE 1987 ȘI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DIN VALEA JIULUI – LUPENI – AUGUST 1977, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf403
51120/09/2022PROIECT DE HOTARARE- PRIVIND ATRIBUIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN PROPRIETATEA DOMNULUI ZLATCU STERE, REVOLUȚIONAR, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004 A RECUNOȘTINȚEI PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DE LA BRAȘOV DIN NOIEMBRIE 1987 ȘI PENTRU REVOLTA MUNCITOREASCĂ ANTICOMUNISTĂ DIN VALEA JIULUI – LUPENI – AUGUST 1977, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf393
51020/09/2022PROIECT DE HOTARARE-PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. BĂRĂGAN NR. 2-4, CIMITIRUL ORTODOX CENTRAL, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf701
50920/09/2022PROIECT DE HOTARARE- PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MEDEEA NR. 25A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf250
50820/09/2022PROIECT DE HOTARARE- PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf65
50720/09/2022PROIECT DE HOTARARE-PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CT BUS S.A. CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2022;
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf5719
Pag. 1 din 17 (486 elem.)Prec1234567151617Următoarea v