Primăria Municipiului Constanța
© P M C - pagina de web oficială
Registrul Proiecte Hotarari de Consiliu
v
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
Page 1 of 10 (276 items)Prev12345678910Next v
x
SearchClear
număr Descending
data 
titlu 
atașamente 
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
27721/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 383/2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf246 KB
27621/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 105/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf186 KB
27521/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CONFORT URBAN S.R.L. PENTRU ANUL 2023 – SEMESTRUL II ȘI A RAPORTULUI ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND INDEMNIZAȚIILE ȘI BENEFICIILE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII CONFORT URBAN S.R.L. ÎN ANUL 2023
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1057 KB
27421/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf271 KB
27320/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1765 KB
27220/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE ÎN INTEGRALITATE CU AMBELE COMPONENTE (MANAGERIALĂ ȘI DE ADMINISTRARE) AL SOCIETĂȚII CT BUS S.A.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1138 KB
27119/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI/LUCRĂRILOR DE INTERES LOCAL ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII ORELOR DE MUNCĂ BENEFICIARILOR LEGII NR. 196/2016 PRIVIND VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU ANUL 2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf323 KB
27019/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ÎN ETAPA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ NOI – 6 LOCAȚII”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf11510 KB
26919/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „PASAJ RUTIER DENIVELAT LA INTERSECȚIA BULEVARDULUI TOMIS CU BULEVARDUL AUREL VLAICU”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf44869 KB
26819/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 197/2024 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI – TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 933 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA GRIVIȚEI NR. 44, DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE, SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf339 KB
26719/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2023 ȘI A RAPORTULUI ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAȚIILE ȘI BENEFICIILE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. PENTRU ANUL 2023
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf6399 KB
26618/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TEITORIUL DELIMITAT DE BD. AUREL VLAICU, STR. NICOLAE FILIMON, STR. VERDE ȘI LIMITE CADASTRALE, INIȚIATOR SOCIETATEA COMTRANS SA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf6658 KB
26518/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SISTĂRII STĂRII DE INDIVIZIUNE CU SULTĂ PENTRU IMOBILUL APARTAMENT NR. 1 IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 203762-C1-U6, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 203762-C1-U6, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 69, SC. A, ET. 1, ÎN FAVOAREA NUMIȚILOR ISTODE FLAVIAN-GABRIEL, ISTODE ANA-LAURA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1276 KB
26418/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIEI PENTRU LOCUINȚA SOCIALĂ ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ZMEUREI NR. 3, BL. 6, ET.II, AP.19
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf5700 KB
26318/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 345/2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, NORMELE FINANCIARE, ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCȚII ȘI GRILA DE SALARIZARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf2050 KB
26218/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE – TERENURI, SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf444 KB
26118/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “AMENAJARE PIAȚĂ URBANĂ GARA CONSTANȚA ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER – INVESTIȚIE REALIZATĂ ETAPIZAT”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf42421 KB
26018/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR.494/2022 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO–ECONOMICE, FAZA DE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”LUCRĂRI DE INTERVENȚII ȘI MODERNIZARE A INTERSECȚIEI B-DULUI MAMAIA CU B-DUL AUREL VLAICU, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf299 KB
25918/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 68/2021 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO–ECONOMICE , FAZA DE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”LUCRĂRI DE INTERVENȚII ȘI MODERNIZARE B-DUL. MAMAIA, PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE B-DUL TOMIS ȘI STR. SOVEJA/ZORELELOR, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf473 KB
25818/06/2024PROIECT DE HOTARARE 2024 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI PENTRU ANALIZA ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT DESTINATE ÎNCHIRIERII
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1158 KB
25718/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE FOND LOCATIV ȘI REPARTIZARE A SPAȚIILOR DE LOCUIT APROBATĂ PRIN HCL NR. 324/2015 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A SPAȚIILOR DE LOCUIT, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf3650 KB
25618/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI PENTRU ANALIZA ȘI REPARTIZAREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L., DESTINATE ÎNCHIRIERII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf10924 KB
25518/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SISTĂRII STĂRII DE INDIVIZIUNE CU SULTĂ PENTRU IMOBILUL APARTAMENT NR. 23 IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 201160-C1-U50, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 201160-C1-U50, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PIAȚA OVIDIU NR. 14, BL. B, SC. B, ET. 2, ÎN FAVOAREA NUMITULUI VINCĂ MIHAI ADRIAN
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf16231 KB
25418/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALIPIREA IMOBILULUI – TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 4C, LOT 1 ȘI LOT 2 ȘI A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. FERDINAND NR. 100, LOT 1, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf11784 KB
25318/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE MODIFICARE ȘI REAFIRMARE A CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT DIN DATA DE 02 FEBRUARIE 2011, ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 DIN DATA DE 30 APRILIE 2015, ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT ȘI REAFIRMAT ÎN DATA DE 06 NOIEMBRIE 2018, ȘI ULTERIOR MODIFICAT ȘI REAFIRMAT ÎN DATA DE ÎN DATA DE 18 NOIEMBRIE 2022, ÎNCHEIAT ÎNTRE JUDEȚUL CONSTANȚA, MUNICIPIUL CONSTANȚA, RAJA S.A. CONSTANȚA ȘI BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf2247 KB
25218/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1990 KB
25117/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 289/2019
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf20138 KB
25017/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 261/2014 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE ȘOSEAUA MANGALIEI LA VEST, BD. 1 MAI LA EST, STR. FRIGULUI LA SUD ȘI STR. DR. MARCOVICI LA NORD, ZONA STUDIATĂ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 90806,30MP, INIȚIATOR SOCIETATEA POLIPLAST CONF SRL
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf26149 KB
24929/05/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA FUZIUNII PRIN ABSORBȚIE A SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L. DE CĂTRE SOCIETATEA CONFORT URBAN S.R.L.
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf1665 KB
24828/05/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2024
vizualizează 
descarcă 
tip 
marime 
proiect de hotarareproiect de hotararepdf8707 KB
Page 1 of 10 (276 items)Prev12345678910Next v