Primăria Municipiului Constanța
cauta in site
0241 550055 - Dispecerat
primarie@primaria-constanta.ro
P M C - pagina de web oficială © 2023
 • Despre instituție
  v
 • Consiliul Local
  v
 • Informatii de interes public
  v
 • Transparenta decizionala
  v
 • Integritate institutionala
  v
 • Informatii utile
  v
 • Monitorul Oficial Local
  v
 • Contact
  v
 • Instrumente site
 • Item
  ...
Proiecte de Hotarari Buget
pentru a cauta proiectele de hotarari referitoare la buget, filtrati lista dupa cuvantul "buget"
v

 • Export to PDF
 • Export to XLS
 • Export to XLSX
 • Export to DOCX
 • Export to RTF
 • Export to CSV
 •  
  ...
Page 1 of 28 (276 items)Prev1234567262728Next v
x
SearchClear
numar Descending
data 
titlu 
atasamente 
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
27721/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 383/2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf246 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27621/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 105/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf186 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27521/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CONFORT URBAN S.R.L. PENTRU ANUL 2023 – SEMESTRUL II ȘI A RAPORTULUI ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND INDEMNIZAȚIILE ȘI BENEFICIILE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII CONFORT URBAN S.R.L. ÎN ANUL 2023
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf1057 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27421/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf271 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27320/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf1765 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27220/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE ÎN INTEGRALITATE CU AMBELE COMPONENTE (MANAGERIALĂ ȘI DE ADMINISTRARE) AL SOCIETĂȚII CT BUS S.A.
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf1138 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27119/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI/LUCRĂRILOR DE INTERES LOCAL ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII ORELOR DE MUNCĂ BENEFICIARILOR LEGII NR. 196/2016 PRIVIND VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU ANUL 2024
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf323 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27019/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ÎN ETAPA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ NOI – 6 LOCAȚII”
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf11510 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
26919/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „PASAJ RUTIER DENIVELAT LA INTERSECȚIA BULEVARDULUI TOMIS CU BULEVARDUL AUREL VLAICU”
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf44869 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
26819/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 197/2024 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI – TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 933 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA GRIVIȚEI NR. 44, DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE, SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf339 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
Page 1 of 28 (276 items)Prev1234567262728Next v