Primăria Municipiului Constanța
cauta in site
0241 550055 - Dispecerat
primarie@primaria-constanta.ro
P M C - pagina de web oficială © 2023
 • Despre instituție
  v
 • Consiliul Local
  v
 • Informatii de interes public
  v
 • Transparenta decizionala
  v
 • Integritate institutionala
  v
 • Informatii utile
  v
 • Monitorul Oficial Local
  v
 • Contact
  v
 • Instrumente site
 • Item
  ...
Registrul Hotarari Consiliu
v

 • Export to PDF
 • Export to XLS
 • Export to XLSX
 • Export to DOCX
 • Export to RTF
 • Export to CSV
 •  
  ...
Page 1 of 28 (273 items)Prev1234567262728Next v
x
SearchClear
numar Descending
data 
titlu 
atasamente 
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
27311/07/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.” ÎN VEDEREA DEPUNERII ÎN CADRUL FONDULUI PENTRU MODERNIZARE, PROGRAMUL-CHEIE 1: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ȘI STOCAREA ENERGIEI; SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM.
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotararepdf5926 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27211/07/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotarare si anexapdf99136 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27102/07/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE COGENERARE A SURSEI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SACET CONSTANȚA”, ÎN VEDEREA DEPUNERII ÎN CADRUL FONDULUI PENTRU MODERNIZARE - PROGRAMUL-CHEIE 5: COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ȘI MODERNIZAREA REȚELELOR DE TERMOFICARE - SPRIJIN PENTRU MODERNIZAREA ȘI REALIZAREA DE CENTRALE ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ȘI PENTRU MODERNIZAREA REȚELELOR DE TERMOFICARE, DOMENIUL DE INVESTIȚII 5.1 - SUPORT PENTRU SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ȘI A CHELTUIELILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII ACESTUIA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotararepdf4609 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27002/07/2024HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE COGENERARE A SURSEI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SACET CONSTANȚA" ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI PROPUSE
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotarare si anexepdf35223 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
26927/06/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI INTEGRALE A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU PROCEDURA DE SELECȚIE A 5 MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotărâre pdf1949 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
26827/06/2024HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 3/2024 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotărâre pdf509 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
26727/06/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotărâre pdf156 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
26627/06/2024HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 383/2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotărâre pdf382 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
26527/06/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TEITORIUL DELIMITAT DE BD. AUREL VLAICU, STR. NICOLAE FILIMON, STR. VERDE ȘI LIMITE CADASTRALE, INIȚIATOR SOCIETATEA COMTRANS SA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotărâre pdf6349 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
26427/06/2024HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 289/2019
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
hotărâre pdf785 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
Page 1 of 28 (273 items)Prev1234567262728Next v