Primăria Municipiului Constanța
cauta in site
0241 550055 - Dispecerat
primarie@primaria-constanta.ro
P M C - pagina de web oficială © 2023
 • Despre instituție
  v
 • Consiliul Local
  v
 • Informatii de interes public
  v
 • Transparenta decizionala
  v
 • Integritate institutionala
  v
 • Informatii utile
  v
 • Monitorul Oficial Local
  v
 • Contact
  v
 • Instrumente site
 • Item
  ...
Proiecte de Hotarari Buget
pentru a cauta proiectele de hotarari referitoare la buget, filtrati lista dupa cuvantul "buget"
v

 • Export to PDF
 • Export to XLS
 • Export to XLSX
 • Export to DOCX
 • Export to RTF
 • Export to CSV
 •  
  ...
Page 1 of 9 (85 items)Prev123456789Next v
x
SearchClear
numar Descending
data 
titlu 
atasamente 
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
8522/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 4/2021 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL ÎN VEDEREA PRELUĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
8422/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2024
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
8322/02/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 345/2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, NORMELE FINANCIARE, ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCȚII ȘI GRILA DE SALARIZARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
8222/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATESTAREA APARTENENȚEI LA DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANȚA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
8122/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE, CĂTRE SOCIETATEA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 24 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 259286, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STRADA CÂMPUL CU FLORI NR. 11, LOT 2, PENTRU CONSTRUIRE POST DE TRANSFOMARE ȘI RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ A OBIECTIVULUI - ADĂPOST PENTRU CÂINI FĂRĂ STĂPÂN
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
8022/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SISTĂRII STĂRII DE INDIVIZIUNE CU SULTĂ ASUPRA IMOBILULUI TEREN IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 247462, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 247462, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 274,00 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. DÂMBOVIȚA NR. 17B ÎN FAVOAREA NUMITEI TANCA MARIA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
7922/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL TOMIS NR. 54 – STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 10, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
7822/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. JUPITER, STR. CONSTANTIN BRĂTESCU, STR. I.G. DUCA, BD. MAMAIA ȘI STR. SARMISEGETUZA, INIȚIATOR SOCIETATEA MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES SRL
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
7722/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – ETAPA I – STRADA ROZELOR, CARTIER PALAZU MARE”
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
7620/02/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA „ACTUALIZĂRII HĂRȚII STRATEGICE DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL CONSTANȚA”
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
Page 1 of 9 (85 items)Prev123456789Next v