Primăria Municipiului Constanța
cauta in site
0241 550055 - Dispecerat
primarie@primaria-constanta.ro
P M C - pagina de web oficială © 2023
 • Despre instituție
  v
 • Consiliul Local
  v
 • Informatii de interes public
  v
 • Transparenta decizionala
  v
 • Integritate institutionala
  v
 • Informatii utile
  v
 • Monitorul Oficial Local
  v
 • Contact
  v
 • Instrumente site
 • Item
  ...
Proiecte de Hotarari Buget
pentru a cauta proiectele de hotarari referitoare la buget, filtrati lista dupa cuvantul "buget"
v

 • Export to PDF
 • Export to XLS
 • Export to XLSX
 • Export to DOCX
 • Export to RTF
 • Export to CSV
 •  
  ...
Page 1 of 29 (286 items)Prev1234567272829Next v
x
SearchClear
numar Descending
data 
titlu 
atasamente 
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
 
28715/07/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 108 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR.PETRE DASCĂLU NR.10, LOT 2, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 259700, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
28615/07/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 186 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR.MUNȚII TATRA NR.47, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
28515/07/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 337 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, INCINTA GRUP GOSPODĂRESC-STAȚIE DEDURIZARE ACTUAL B-DUL. MAMAIA, NR.284F, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 211494, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, AFERENT CONSTRUCȚIILOR C1 ȘI C2, CU RESPECTAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE AL SOCIETĂȚII WATER POWER ENERGY S.A;
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
28415/07/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A CAIETULUI DE SARCINI, A FIȘEI DE DATE A PROCEDURII, PRECUM ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE A VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 240 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR.PANDURULUI NR.35, IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 259050, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA;
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
No data to display
28310/07/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.” ÎN VEDEREA DEPUNERII ÎN CADRUL FONDULUI PENTRU MODERNIZARE, PROGRAMUL-CHEIE 1: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ȘI STOCAREA ENERGIEI; SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM.
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf4389 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
28210/07/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L”;
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf17373 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
28101/07/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE COGENERARE A SURSEI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SACET CONSTANȚA”, ÎN VEDEREA DEPUNERII ÎN CADRUL FONDULUI PENTRU MODERNIZARE - PROGRAMUL-CHEIE 5: COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ȘI MODERNIZAREA REȚELELOR DE TERMOFICARE - SPRIJIN PENTRU MODERNIZAREA ȘI REALIZAREA DE CENTRALE ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ȘI PENTRU MODERNIZAREA REȚELELOR DE TERMOFICARE, DOMENIUL DE INVESTIȚII 5.1 - SUPORT PENTRU SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ȘI A CHELTUIELILOR NECESARE IMPLEMENTĂRII ACESTUIA.
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf3759 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
28001/07/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE COGENERARE A SURSEI DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SACET CONSTANȚA" ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI PROPUSE;
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf16693 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27926/06/2024PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 3/2024 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf462 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
27826/06/2024PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI INTEGRALE A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU PROCEDURA DE SELECȚIE A 5 MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL
denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
proiect de hotararepdf1877 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
Page 1 of 29 (286 items)Prev1234567272829Next v