Primăria Municipiului Constanța
cauta in site
0241 550055 - Dispecerat
primarie@primaria-constanta.ro
P M C - pagina de web oficială © 2023
 • Despre instituție
  v
 • Consiliul Local
  v
 • Informatii de interes public
  v
 • Transparenta decizionala
  v
 • Integritate institutionala
  v
 • Informatii utile
  v
 • Monitorul Oficial Local
  v
 • Contact
  v
 • Instrumente site
 • Item
  ...
Modalitatea de contestare si formular de reclamatie
In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa, conform modelelor de mai sus, conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

In cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.


Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei public.

Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute in Legea nr.544/2001

denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
preview 
download 
formular de reclamatie administrativa - model 1docx13 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier
formular de reclamatie administrativa - model 2docx13 KBvizualizeaza fisierdescarca fisier