Primăria Municipiului Constanța
cauta in site
0241 550055 - Dispecerat
primarie@primaria-constanta.ro
P M C - pagina de web oficială © 2023
 • Despre instituție
  v
 • Consiliul Local
  v
 • Informatii de interes public
  v
 • Transparenta decizionala
  v
 • Integritate institutionala
  v
 • Informatii utile
  v
 • Monitorul Oficial Local
  v
 • Contact
  v
 • Instrumente site
 • Item
  ...
Proiecte cu finantare europeana finalizate

Page 1 of 4 (39 items)Prev1234Next v
x
SearchClear
titlu 
 
Open filter row popup menu
Collapse1. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17, ION MINULESCU, CONSTANȚA
 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B -SUERD/1

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare: 5141/12.03.2020

Obiectiv general: Implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

Valoarea totală a proiectului: 4.208.917,27 lei din care valoare eligibilă 3.838.412,59 lei

Data finalizării proiectului: 30.09.2022Collapse2. Communication Of Local AuthoRities For INtegration In European Towns (ACRONIM CLARINET)
  sursa de finanțare: EUROPEAN COMMISSION-AMIF-2017-AG-INTE

lider: Comuni Di Lampedusa E Linosa, Italia

parteneri: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din România, Italia, Austria, Ungaria, Grecia, Germania, Slovenia, Cipru, Bulgaria, Belgia.

valoarea totală a proiectului: 786.869,22 euro

obiectiv general: Sporirea gradului de sensibilizare a cetățenilor UE cu privire la contribuția pozitivă pe care o aduc migranții societăților gazdă din UE.

data finalizarii proiectului: 30.06.2022


Collapse3. MULTI-MODAL OPTIMISATION FOR ROAD-SPACE IN EUROPE (ACRONIM MORE)
 

sursa de finanțare: HORIZON 2020 - MG-7-2-2017

leader: UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON , Marea Britanie;

parteneri: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Germania, Franţa, Olanda, Marea Britanie, Belgia, Cehia, Ungaria, România, Portugalia, Suedia.

valoarea totală a proiectului: 5.537.113,75 euro

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța:  valoare totală eligibilă : 194.375 euro; finanţare integrală de la Comisia Europeană.

perioada de implementare: 01.09.2018 -28.02.2022

obiective:  Furnizarea unei abordări comprehensive și obiective pentru planificarea, proiectarea și operarea spațiului drumului pe coridoarele care încarcă rețeaua internațională de drumuri TEN-T; 

rezultate: 5 Strategii pentru o mai bună alocare a spațiului drumurilor ce fac legătura cu rețeaua Europeană TEN-TCollapse4. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC OVIDIUS, CONSTANTA
  sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa 3/ Prioritatea de investiții 3.1.B

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare: 2897/16.08.2018

obiectiv general: Creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Liceul Teoretic Ovidius, Constanța, prin implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță europene.

valoarea totală a proiectului:  10.350.870,72 lei

valoarea cofinanțării eligibile: (2%): 205.650,53 lei

perioada propusă de implementare: 16.08.2018-20.01.2022


Collapse5. SNAPSHOTS FROM THE BORDERS – SMALL TOWNS FACING THE GLOBAL CHALLENGES OF AGENDA 2030
 

sursa de finanțare: DEAR (Development Education and Awareness Raising)

Lider: Orașul Lampedusa, Italia

Parteneri: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din România,Italia, Austria, Ungaria, Grecia, Germania, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, Cipru, Bulgaria, Franţa, Suedia, Spania, Malta.

Valoarea totală a priectului: 5.352.358,28 euro

Valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța: 46.123,01 euro, din care: - valoare eligibilă nerambursabilă : 41.335,44 euro; - cofinanţare eligibilă: 4.787,57 euro (10,38%).

Obiectiv general: Îmbunătățirea înțelegerii critice a factorilor de decizie la nivel European, național și local, precum și a opiniei publice cu privire la migrația determinată de fluxurile frontierelor europene.

Rezultate:

- Număr crescut de cetățeni europeni informați cu privire la migrația globală și la factorii cheie determinanți ai acesteia şi înțelegere ridicată din partea factorilor de decizie locali cu privire la factorii cheie determinanți ai fluxurilor de migrație;

- "Rețeaua orașelor de frontieră" va fi construită ca și instrument inovator pentru a se dezvolta strategic pe orizontală.

Dată de finalizare:  20.10.2021Collapse6. ALTERNATIVE BUILDING ACTIVATION UNITS (ACRONIM ALT/BAU)
 

sursa de finanțare: Program URBACT III- Rețele de Transfer Faza II

lider: Oraș Chemnitz, Germania

parteneri:  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Polonia, Letonia, Belgia, Spania, Italia

valoarea totală a proiectului:  595.000 euro/rețea (faza I + faza II)

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța: 44.715 euro, din care: Contribuţie ERDF 38.007,75 euro (85%); Cofinanţare locală 894,30 euro (2%);

obiectiv general: Revitalizarea clădirilor istorice vacante și degradate, prin abordarea proactivă de conectare la administrațiile publice, proprietari, investitori și utilizatori.

rezultate:  Schimb de experiență și bune practici la nivel transnațional

dată de finalizare:  30.09.2021Collapse7. DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM IN THE BLACK SEA BASIN (ACRONIM CULTOUR-BSB)
 

sursa de finanțare: Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

lider: Municipalitatea Sozopol, Bulgaria

parteneri: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Georgia, Ucraina,Turcia

valoarea totală a proiectului:  957.792,24 Euro

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța:
- valoare totală eligibilă : 118.169 euro;
- valoare eligibilă nerambursabilă de la ENI: 108.715,48 euro (92%);
- cofinanţare eligibilă: 9.453,52 euro (8%).

obiectiv general: Dezvoltarea în comun și promovarea oportunităților de afaceri transfrontaliere în sectorul turismului în Bazinul Mării Negre, cu accent pe segmentul cultural

rezultate: O strategie comună pentru promovarea turismului transfrontalier în Bazinul Mării Negre.
click pentru vizualizare document

dată de finalizare:  10.09.2021denumire fisier 
tip 
marime (KB) 
data publicare 
vizualizeaza fisier 
descarca fisier 
Strategia comună pentru promovarea turismului transfrontalierpdf1796 KB ~/Ferestre/VizualizarePdf.aspx?itemID=7FCF90F0-4003-42E4-9582-99F7E5237556&tabela=SD_AtasamenteInfo&subCategorieAtasamente=&anul=2022DownloadFileDatabase.aspx?itemID=7FCF90F0-4003-42E4-9582-99F7E5237556&tabela=SD_AtasamenteInfo&subCategorieAtasamente=&anul=2022
Collapse8. CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT (ACRONIM CERTOUR II)
 

sursa de finanțare: Programul Operațional Comun "Bazinul Mării Negre" 2014-2020

leader: Technical Chamber of Greece - Eastern Macedonia Branch;

parteneri: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de entităţi din Ucraina, Turcia, Armenia, Grecia

valoarea totală a proiectului:  827.860 euro

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța:

- valoare totală eligibilă : 156. 562 euro;
- valoare eligibilă nerambursabilă de la ENI: 144.037,04 euro (92%);
- cofinanţare eligibilă: 12 .524,96 euro (8%).

dată finalizare: 10.07.2021

obiective:  Îmbunătățirea managementului și a competențelor persoanelor din lMM-urile din domeniul turismului.

rezultate:  Constituirea unei platforme integrate pentru gestionarea IMM-urilor cu ajutorul registrului de mentori, instrumentelor de management şi a platformei de e-training.Collapse9. MĂSURI INTEGRATE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ
 

sursa de finanțare: POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman) - Operațiunea 4.1

lider: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

partener: Liceul Teoretic ”Decebal”

valoarea totală a proiectului: 10.854.192,75 lei, din care valoare nerambursabilă 10.788.092,75 lei

obiectiv general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată studiată în care există populație aparținând minoritații rome, prin sprijinirea integrării socio-economice a 600 de persoane din comunitatea marginalizată rezidentă în zona de intervenție ce înglobează și Campusul social "Henri Coandă"

rezultate:

- Servicii integrate sociale, medicale și medico-sociale
- Sprijinirea accesului și participării la educație;
- Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
- Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu;
- Îmbunătățirea condițiilor de locuit.

dată de finalizare: 15.08.2021Collapse10. PORT - CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY (ACRONIM PORTIS)
  sursa de finanțare: Horizon 2020 - MG.5.5 - 2015

lider: Orașul Anvers, Belgia;

parteneri: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, alături de 33 de entităţi din Consorțiul: Belgia, Scoția, Italia, Lituania, China;

valoarea totală a proiectului: 17.678.400,00 euro

valoare partener Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța: 476.078 euro: - valoare eligibilă nerambursabilă : 476.078 euro;

dată finalizare proiect: 30.11.2020

obiectiv general: Soluții inovative cu privire la modul în care sunt folosite măsurile de mobilitate și accesibilitate pentru a spori coeziunea funcțională și socială dintre oraș și port.

rezultate:  Îmbunătățirea guvernanței pentru o cooperare sporită între orașe și porturi, crearea unui mediu oraș-port mai durabil și mai sănătos, crearea unei infrastructuri de transport și a unui sistem de mobilitate integrat/e, eficientizarea transportului urban de călători și mărfuri.


Page 1 of 4 (39 items)Prev1234Next v