Primăria Municipiului Constanța
cauta in site
0241 550055 - Dispecerat
primarie@primaria-constanta.ro
P M C - pagina de web oficială © 2023
 • Despre instituție
  v
 • Consiliul Local
  v
 • Informatii de interes public
  v
 • Transparenta decizionala
  v
 • Integritate institutionala
  v
 • Informatii utile
  v
 • Monitorul Oficial Local
  v
 • Contact
  v
 • Instrumente site
 • Item
  ...
Proiecte cu finantare europeaza aflate in implementare

Page 1 of 3 (30 items)Prev123Next v
x
SearchClear
titlu 
 
Open filter row popup menu
CollapseCREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEHNOLOGIC TOMIS, CONSTANȚA – CORP LICEU
  sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare:  116841/ 14.10.2022

valoarea totală a proiectului: 11.375.639,0167 lei fără TVA

obiectiv general: Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

perioada de implementare: 27.10.2022 - 26.10.2025


CollapseCREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN BRĂTESCU”, CONSTANȚA
 

sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare:  116838/ 14.10.2022

valoarea totală a proiectului: 14.152.565,59 lei fără TVA

obiectiv general: Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul celor 4 corpuri aparținând Colegiului Național Pedagogic ,,Constantin Brătescu”, respectiv cladirea internatului, clădirea colegiului, clădirea grupului alimentar și clădirea cu destinație spălătorie+grădiniță, ce au ca scop scăderea nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierea la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

perioada de implementare: 27.10.2022-26.10.2025Collapse3. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN CONTEXTUL COVID-19
 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare:  991/18.02.2022

Valoarea totală a proiectului: 15.149.691,57 lei din care valoare eligibila 15.092.656,57 lei

Obiectiv general: Asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul a 92 de unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Constanța, prin dotarea cu echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-CoV-2.

Perioada de implementare: 28.02.2023Collapse4. CREARE SPITAL MODULAR PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII MEDICALE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, ÎN CONTEXTUL COVID-19
 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare: 706/16.11.2021

Valoarea totală a proiectului: 14.578.935,74 lei, din care valoare eligibilă 14.570.576,74 lei

Obiectiv general: Consolidarea și creșterea capacității de gestionare a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19, la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, prin crearea unui spital modular pentru suplimentarea capacității de spitalizare de zi (spațiu de primiri urgențe și de izolare pacienți cu suspiciunea sau confirmați COVID).

Perioadă implementare: 23.02.2021 - 30.06.2023Collapse5. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII MEDICALE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, ÎN CONTEXTUL COVID-19
 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Lider: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Partener:  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

Contract de finanțare:  380/02.10.2020

Valoarea totală a proiectului: 18.493.479,84 lei, din care valoarea eligibilă 18.484.794,84 lei

Obiectiv general:  Consolidarea și creșterea capacităţii de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza sanitară COVID-19 la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, prin dotarea cu echipamente medicale și de protecție personală necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzător tuturor pacienților infectați cu SARS-CoV-2 și pentru diminuarea riscului de contaminare a personalului din cadrul spitalului și a pacienților.

Perioada de implementare:  02.10.2020-31.12.2022Collapse6. REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE / TRANSPORT AL ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 1
 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare:  822/13.01.2022

Valoarea totală a proiectului: 115.405.074,99 lei, din care valoare eligibilă 97.189.192,26 lei

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Constanța, prin reducerea pierderilor de energie termică în rețelele termice primare.

Perioada de implementare: 13.01.2022 - 31.12.2023Collapse7. REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE / TRANSPORT AL ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 2
 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 7, Obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contrat de finanțare:  889/31.01.2022

Valoarea totală a proiectului: 116.136.102,77 lei, din care valoare eligibilă 97.804.515,67 lei

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Constanța, prin reducerea pierderilor de energie termică în rețelele termice primare.

Perioada de implementare:  31.01.2022 - 31.12.2023Collapse8. REABILITAREA REȚELELOR DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 3
 

sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectivul specific 10.2 Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

contract de finanțare:  1741/14.10.2022

valoarea totală a proiectului:  52.206.963,17 lei, din care valoare eligibilă 43.987.337,03 lei

obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de transport și de distribuție a energiei termice în Municipiul Constanța, prin modernizarea rețelelor termice primare și secundare din sistemul de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice.

perioada de implementare: 15.10.2022-31.12.2023Collapse9. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN
 

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1.B-Clădiri publice/Apel 2/NE, SE, SM.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

Contract de finanțare: 7290/25.11.2021

Valoarea totală a proiectului:  19.398.470,14 lei din care valoare eligibilă 13.880.117,17 lei

Obiectiv general: Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

Perioada de implementare:  31.01.2022 - 31.12.2023Collapse10. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC DECEBAL, CONSTANȚA
  sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1.B-Clădiri publice/Apel 2/NE, SE, SM.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa

contract de finanțare: 6816/02.04.2021

valoarea totală a proiectului: 13.644.198,43 lei din care valoare eligibilă 11.100.255,91 lei

obiectiv general: Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

perioada de implementare: 02.04.2021 – 31.12.2023


Page 1 of 3 (30 items)Prev123Next v