Primăria Municipiului Constanța
cauta in site
0241 550055 - Dispecerat
primarie@primaria-constanta.ro
P M C - pagina de web oficială © 2023
 • Despre instituție
  v
 • Consiliul Local
  v
 • Informatii de interes public
  v
 • Transparenta decizionala
  v
 • Integritate institutionala
  v
 • Informatii utile
  v
 • Monitorul Oficial Local
  v
 • Contact
  v
 • Instrumente site
 • Item
  ...
Proiecte cu finantare europeana aflate in etapa de precontractare/contractare

Page 1 of 1 (8 items)Prev1Next v
x
SearchClear
titlu 
 
Open filter row popup menu
Collapse1. DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA CU ECHIPAMENTE IT, ÎN CONTEXTUL COVID-19
  sursa de finanțare: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c: Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectivul specific 2.4: Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului: 50.255.311,02 lei din care valoare eligibila 50.221.991,02 lei

obiectiv general: Facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții, în anul școlar 2020/2021.

dată depunerii cererii de finanțare: 16.11.2020Collapse2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA COPIILOR”, CONSTANŢA
  sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului: 2.021.555,98 lei fără TVA

obiectiv general: Creșterea eficienței energetice a clădirii, prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

dată depunerii cererii de finanțare: 01.04.2022


Collapse3. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 „ION JALEA", CONSTANȚA
  sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului: 6.215.605,804 lei fără TVA.

obiectiv general: Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

dată depunerii cererii de finanțare: 02.05.2022


Collapse4. REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ,,REMUS OPREANU”, CONSTANȚA
  sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului: 4.951.448,568 lei fără TVA

obiectiv general: Creșterea eficienței energetice a clădirii, prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

dată depunerii cererii de finanțare: 19.04.2022


Collapse5. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – ZONA BADEA CÂRŢAN – BLOCURILE K11 ŞI K12
  sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului: 3.635.118,59 lei fără TVA

obiectiv general: Implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirilor, scăderii nivelului de gaze cu efect de seră şi alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

dată depunerii cererii de finanțare: 19.04.2022


Collapse6. ACHIZIŢIA DE AUTOBUZE ELECTRICE – 22 BUCĂŢI
  sursa de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul Local.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului: 60.610.000,00 lei fără TVA

obiectiv general: Investiții în infrastructura locală pentru tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean, mobilitate urbană durabilă și înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția de vehicule nepoluante.

dată depunerii cererii de finanțare: 16.05.2022


Collapse7. ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI ÎN POLUL DE CREȘTERE CONSTANȚA PRIN IMPLEMENTAREA UNOR FACILITĂȚI DE INFORMARE CĂLĂTORI – PANOURI INFORMATIVE
  sursa de finanțare: Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

valoarea totală a proiectului: 1.826.321,70 lei, fără TVA (valoarea maximă eligibilă)

obiectiv general: Promovarea mobilităţii urbane durabile în municipiul Constanța prin îmbunătățirea sistemului de transport public la nivelul municipiului Constanța în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerii numărului de autoturisme în trafic și creşterii numărului de persoane care utilizează transportul public de călători.

obiectiv specific: Achiziționarea și montarea unui număr de 100 de panouri informative pentru călători în stațiile de autobuz din municipiul Constanța.

dată depunerii cererii de finanțare: 16.05.2022


Collapse8. RE-VALUING URBAN QUALITY & CLIMATE NEUTRALITY IN EUROPEAN WATERFRONT CITIES (ACRONIM REVALUE)
  sursa de finanțare: Program HORIZON, Apel proiecte- Research and inovation actions to support implementation of the climate.

parteneri: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța alături de entităţi din 8 orase costiere din Europa (Alesund, Bruges, Burgas, Rimini, Cascais, Izmir, Pisek și Rijeka).

valoarea totală a proiectului: 12.418.093,75 euro

obiectiv general: Updatarea/elaborarea Planurilor de transformare teritoriala pe termen lung în vederea adaptării la schimbările climatice/ neutralitate climatică până în 2050.

rezultate preconizate: Realizarea unui model de impact multi-modal pentru planificarea și proiectarea urbană. Monitorizarea și documentarea impactului proiectului și înregistrarea valorii adăugate create pentru diferiţi factori.

dată depunerii cererii de finanțare: 26.04.2022


Page 1 of 1 (8 items)Prev1Next v