Primăria Municipiului Constanța
cauta in site
0241 550055 - Dispecerat
primarie@primaria-constanta.ro
P M C - pagina de web oficială © 2023
 • Despre instituție
  v
 • Consiliul Local
  v
 • Informatii de interes public
  v
 • Transparenta decizionala
  v
 • Integritate institutionala
  v
 • Informatii utile
  v
 • Monitorul Oficial Local
  v
 • Contact
  v
 • Instrumente site
 • Item
  ...
Centrul de Informare Cetateni

Centrul de Informare pentru Cetățeni (C.I.C.) este biroul care asigură relația dintre administrația locală si cetățeni, activitatea desfășurându-se în incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă), bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C .În cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni situat pe bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C - în incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă), sunt reprezentate direcții/servicii de specialitate din cadrul Primăriei Constanța unde cetățenii sunt îndrumați în funcție de problematică, pentru a primi informații complete și actuale, care să-i ajute în rezolvarea problemelor în cât mai scurt timp.

Solicitările cetățenilor se înregistrează într-un program informatic special destinat acestui scop, care permite monitorizarea circulației documentelor, din departament în departament, până la obținerea răspunsului. În acest fel, cetățenii pot afla oricând care este stadiul soluționării cererii lor.

Cererile pot fi depuse și in format electronic pe platforma cereri.primaria-constanta.ro


Directiile/serviciile de specialitate reprezentate în cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni sunt următoarele:

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI PATRIMONIU

- DIRECȚIA URBANISM 
-se pot depune cereri legate de urbanism, constructii


- DIRECȚIA PATRIMONIU - Serviciul Patrimoniu, Serviciul Cadastru, Serviciul Registrul Agricol
-se pot depune cereri legate de patrimoniu, registrul agricol, cadastru


DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO FINANCIARĂ - Serviciul Contracte
-cereri legate de ocupare domeniu public, cumparare terenuri

-Serviciul Autorizare Activități Economice
-cereri legate de autorizarea activitatilor economiceDIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE

-DIRECTIA ADMINISTRARE SERVICII PUBLICE

-Serviciul Management Drumuri si Transport
-Serviciul Siguranta Circulatiei si Parcari
-Serviciul Iluminat Public
-Serviciul Gestionare Cimitire
-Serviciul Salubritate

-DIRECTIA GESTIONARE, INDRUMARE SI SPRIJIN COMUNITAR

-Serviciul Spatii Verzi
-Serviciul Amenajari Urbane
-Compartiment Intretinere CopaciDIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

- reclamații / sesizări referitoare la activități comerciale desfășurate ilegal pe domeniul public de către persoane fizice și juridice;
- reclamații / sesizări referitoare la păstrarea ordinii și siguranței publice;CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA

- solicitare copii după HCLM;
- copii din arhiva primăriei;
- cereri legate de activitatea Comisiilor din cadrul C.L.M.;

DIRECTIA LOGISTICĂ

-Serviciul Achizitii Publice
-Birou Sprijinire si Indrumare Asociatii Proprietari


DIRECȚIA CULTURĂ, EDUCAȚIE, SPORT, TURISM

-Biroul Proiecte Culturale, Sportive, Sociale
-Biroul Organizare Evenimente

În cadrul Centrului de Informare Cetățeni se pot depune cereri pentru înscriere în audiență la directorii direcțiilor de resort, arhitect șef, secretar general muncipiu, viceprimari, administrator public, primar, în conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului nr.700 din 04.03.2022 - modalitatea înscrierii în audiență.
click pentru vizualizare dispoziția nr. 700/04.03.2022

- depunerea cererilor de înscriere în audiență se face la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în Bd.Al.Lăpușneanu nr.116 C, incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă);
- programarea în audiență precum și întocmirea formularelor de audiență se fac exclusiv de către secretariatul direcțiilor de resort, arhitectului șef, secretarului general municipiu, viceprimarilor, administratorului public sau primarului, în zilele și la orele stabilite de către aceștia.

Pentru sesizările telefonice vă puteți adresa Dispeceratului Primăriei la numarul de telefon 0241/550055

Sesizările se pot depune in scris în format electronic pe platforma sesizari.primaria-constanta.ro sau pe adresa de e-mail primarie@primaria-constanta.ro