bd. Tomis nr.51, cod 900725
telefon: 0241 488100, email: primarie@primaria-constanta.ro
Tip cerere: aviz colectare deseuri
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
act necesar 
detalii 
obligatoriu 
descarca formulare 
1.cerere tip- timp estimat de completare: 2-3 min.
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
descarca formulardocx13 KB
2.actul de proprietate sau de inchiriere al spatiului punctului de colectare- copie
3.schita planului de incadrare in zona- copie
4.autorizatia de mediu, din care rezulta ca spatiul de colectare respecta conditiile de protectie a mediului- copie
5.plan de situatie cadastral 
6.acordul scris al vecinilor- in forma autentificata notarial, in original si actualizat anual, conform planului de situatie cadastral
7.declaratie de transport- copie
8.Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului- copie
9.certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comertului 
10.avizul Comisiei de circulatie- copie
11.autorizatie de circulatie pe trama stradala a municipiului Constanta- copie
-aceasta se obtine de la orice agentie fiscala din municipiul Constanta-www.spit-ct.ro, telefon 0241/488532, 0241/488539