Primăria Municipiului Constanța
© P M C - pagina de web oficială
Tip cerere: atestarea administratorilor de imobile
  • Export to PDF
  • Export to XLS
  • Export to XLSX
  • Export to DOCX
  • Export to RTF
  • Export to CSV
  •  
    ...
act necesar 
detalii 
obligatoriu 
descarca formulare 
1.formular tip 
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
cerere tipdoc31 KB
2.act identitate (B.I. sau C.I.)copie
3.certificat de calificare profesională emis în condițiile legiicopie
4.certificat de cazier judiciaroriginal, în termenul de valabilitate
5.certificat de cazier fiscaloriginal, în termenul de valabilitate
6.dovada achitarii taxei de analiza a dosarului

chitanța în original

taxa de analiza dosar in cuantum de 200 lei, se poate achita la casieriile PMC, prin OP sau cu cardul,

in contul:

RO46TREZ23121360206XXXXX

7.doua fotografii color tip buletin 3X4 
8.declaratie consimtamantconform prevederilor Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
descarca fisier 
tip 
marime (KB) 
descarca formulardocx14 KB